Úpravna vody na klíč

Úpravna vody
Úpravna vody


Přemýšlíte nad vlastní úpravnou vody? Pak se obraťte na firmu specializující se na tuto oblast, která vám poskytne kompletní servis a to nejlepší řešení podle vašich potřeb.

Jak úprava vody probíhá?

Kvalita vody je různá a podle toho se též řídí její úprava, jež v každém případě vyžaduje individuální přístup. Úpravna vody zajistí nejefektivnější využití vodních zdrojů v závislosti na vašich možnostech. Celý proces vede k výraznému snížení nákladů na získání upravené pitné vody.

K úpravě vody se používají tradiční prověřené postupy v kombinaci s moderními systémy. V prvé řadě je třeba z vody odfiltrovat nežádoucí složky a nerozpuštěné látky. Jimi mohou být i složitější polutanty, jako jsou arzen či uran. Z filtračních technologií jsou nejznámější odželezňování a iontovýměna neboli změkčování.

Úpravna vody je postavena na neustálém vývoji

Technologické postupy se neustále vylepšují, aby vedly k co nejlepším výsledkům. V této souvislosti se dostávají do popředí membránové procesy, jež separují látky díky různě propustným přepážkám. Mezi ně patří hlavně ultrafiltrace a reverzní osmóza.

Úpravna vody
Úpravna vody

Finální fáze úpravny vody

Tou je hygienické zabezpečení upravované vody. Na jeho základě se odstraní mikrobiální oživení a současně se zamezí kontaminaci celého systému. Toho se dosáhne pomocí aplikace roztoku chlornanu sodného. Dále to může být dezinfekce formou UV záření nebo ionizace.

Pojem chemická úpravna vody představuje obohacení o takové pomocné chemikálie, které dokážou změnit vlastnosti vody. Pokud tedy máte konkrétní požadavky na kvalitu pitné vody, lze je tímto způsobem jednoduše splnit.

Mobilní úpravna vody

Využívá se zejména při haváriích a výjimečných stavech. Cílem je zajistit zdroj pitné vody na jakémkoliv místě. Mobilní úpravny vody velmi často používají také obce a průmyslové podniky.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.