Hydrogeologický posudek pro ČOV

Pokud se chystáte investovat do domovní čistírny a přečištěné vody chcete likvidovat vsakem na svém pozemku, musíte ze všeho nejdříve kontaktovat hydrogeologa. Ten vám vypracuje hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Co takový posudek obsahuje, jaká je jeho cena a kde sehnat spolehlivého odborníka?  

Co je hydrogeologický posudek

Podle zákona o vodách (254/01 Sb.) slouží hydrogeologický posudek jako podklad pro územní a stavební řízení. Přizvaný hydrogeolog má za úkol zhodnotit přirozené hydrogeologické poměry v místě plánované vodohospodářské stavby, jakou je například studna nebo domovní čistírna odpadních vod. V některých případech se tak stává nedílnou součástí projektové dokumentace, která je potřeba k získání povolení domovní ČOV.

Kdy je potřeba hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod 

Hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod ale nepotřebujete vždy. Podmínkou je pouze v případě, že přečištěné vody hodláte likvidovat vsakem (do podzemních vod). Za vsak se přitom považuje také situace, kdy vodu z čistírny používáte k zálivce zahrady. 

To samé platí v případě tříkomorového septiku. Naopak stavba vrtané studny se bez hydrogeologického posudku neobejde. 

Proč je potřeba hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod?

Ačkoliv domácí čistírny dokážou odpadní vody zbavit až 97 % nečistot, stále v nich zůstávají zbytky nejrůznějších přípravků a čističů, které používáte v domácnosti. Typicky se jedná o fluor nacházející se v zubních pastách nebo tenzidy z pracích prášků a saponátů. 

Tudíž cílem posudku hydrogeologa je prokázat, že umístění a provoz domácí čističky se negativně nepodepíše na kvalitě podzemní vody, kterou využívají lidé v okolí jako pitnou. 

Hydrogeologický posudek k domácí čističce odpadních vod se následně přikládá k projektové dokumentaci a společně s ní se podává na vodoprávní a stavební úřad, kde se rozhoduje o povolení čistírny. Jakmile posudek mluví v neprospěch vsakování odpadních vod z ČOV, povolení k tomuto způsobu likvidace splaškových vod nedostanete.

Zbytek článku naleznete ZDE

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.