Jak správně udržovat filtrační systém vašeho bazénu?

Správná údržba filtračního systému vašeho bazénu je klíčová pro udržení čisté a zdravé vody. Pravidelná údržba filtračního systému pomáhá zajistit, že filtr bude správně fungovat a zachytávat nečistoty, bakterie a jiné znečišťující látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví. V tomto článku si ukážeme, jak správně udržovat filtrační systém vašeho bazénu. Postupujte podle těchto kroků a užijte si zdravou a čistou vodu v bazénu po celou sezónu.

Čistěte filtrační systém

Filtrační systém byste měli pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty, které se v něm nahromadí. Každý typ filtru má svůj vlastní způsob čištění, který se liší v závislosti na typu a materiálu filtru. Proto je důležité seznámit se s instrukcemi pro údržbu a čištění konkrétního typu filtru, který jste si pořídili.

Měňte filtrační materiál

Filtrační materiál je u každého typu filtru jiný. Liší se také doporučený interval jeho výměny. U pískových filtrů se písek mění každé 2-3 roky, u kartušových filtrů se kartuše mění každou sezónuFiltry do bazénů ale nevybírejte podle frekvence údržby, ale podle jejich kapacity.

Mějte pod kontrolou výkon filtru

Kontrolu výkonu filtru do zahradních bazénů byste měli provádět pravidelně, abyste včas zjistili, zda je filtr stále schopen udržovat vodu v bazénu čistou a zdravou pro koupání. Pokud se výkon filtru sníží, může to znamenat, že je potřeba provést čištění nebo výměnu filtračního materiálu. Pro kontrolu výkonu filtru můžete použít manometr, který ukazuje, jaký je tlak v systému. Pokud je tlak příliš vysoký, může to znamenat, že je filtr ucpaný a je třeba ho vyčistit.

Kontrolujte pH a chlor

Správné pH a úroveň chlorování vody jsou klíčové pro udržení čisté a zdravé vody v bazénu. Pokud pH nebo chlorování není v pořádku, mohou se v bazénu vyskytnout bakterie, řasy a jiné znečišťující látky. Pravidelně kontrolujte pH a chlorování vody a upravte je podle potřeby.

Nezapomeňte na pravidelnou údržbu

Pravidelná údržba filtračního systému je klíčová pro udržení čisté a zdravé vody v bazénu. Dbejte na to, aby byl filtrační systém pravidelně čištěn a kontrolován a aby byly prováděny pravidelné úpravy pH a chlorování vody. V případě potřeby se obraťte na odborníky. S údržbou filtračního systému, ale i s dodávkou filtračního materiálu vám pomůže například penepex.cz.